วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

FIFO: cwtprod_test: cwtprod_090702

1. กำหนดโครงสร้างบัญชี Accounting Schema, set cost method to 'Last PO Price'


2. กำหนดค่าที่กลุ่มสินค้าที่จะทดสอบ Product Category Account, set Cost Method 'FIFO', Costing Level BLANK3. กำหนดค่า สินค้า Product ที่จะทำการทดสอบ กำหนดกลุ่มสินค้า เป็นกลุ่มสินค้าที่เลือก
กำหนดราคาให้กับสินค้านี้ในแท็บ PriceList ระบุ PriceList Version ที่ต้องการกำหนดราคาขั้นตอนการทดสอบ
1. เปิดใบสั่งซื้อ PO ที่หน้าจอ Purchase Order
ตรวจสอบสินค้า W03-0009 ไม่มีสินค้าอยู่ในคลังสินค้า เพื่อให้ง่ายในการตรวจสอบการบันทึกต้นทุนสินค้า

ครั้งที่ 1 เปิดใบสั่งซื้อ PO0907-001 ซื้อสินค้า W03-0009 จำนวน 100 ชิ้น ราคาชิ้นละ 8 บาท
ครั้งที่ 2 เปิดใบสั่งซื้อ PO0907-002 ซื้อสินค้า W03-0009 จำนวน 50 ชิ้น ราคาชิ้นละ 10 บาท

หมายเหตุ ให้สมบูรณ์เอกสาร หลังทำรายการเรียบร้อยทุกครั้ง
2. ทำการรับสินค้า MM Receipt ที่หน้าจอ รับเข้า/คืนสินค้า (ผู้จำหน่าย)

ครั้งที่ 1 ทำการรับสินค้า MM0907-001 รับสินค้าตาม PO0907-001
ครั้งที่ 2 ทำการรับสินค้า MM0907-002 รับสินค้าตาม PO0907-002

หมายเหตุ ให้สมบูรณ์เอกสาร หลังทำรายการเรียบร้อยทุกครั้ง


3. ทำการบันทึกบัญชี เพื่อผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น