วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

java.lang.NullPointerException at org.compiere.model.MOrderLine.(MOrderLine.java:134)

===========> MTable.getPO: (id) - Table=C_OrderLine,Class=class org.compiere.model.MOrderLine [11]java.lang.NullPointerException at org.compiere.model.MOrderLine.(MOrderLine.java:134) at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0(Native Method) at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(NativeConstructorAccessorImpl.java:39) at sun.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(DelegatingConstructorAccessorImpl.java:27) at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:494) at org.compiere.model.MTable.getPO(MTable.java:517) at org.compiere.model.GridTable.dataSavePO(GridTable.java:1735) at org.compiere.model.GridTable.dataSave(GridTable.java:1166) at org.compiere.model.GridTab.dataSave(GridTab.java:864) at org.compiere.apps.APanel.cmd_save(APanel.java:1927) at org.compiere.apps.APanel.actionPerformed(APanel.java:1583) at org.compiere.apps.AppsAction.actionPerformed(AppsAction.java:281) at javax.swing.AbstractButton.fireActionPerformed(AbstractButton.java:1849) at javax.swing.AbstractButton$Handler.actionPerformed(AbstractButton.java:2169) at javax.swing.DefaultButtonModel.fireActionPerformed(DefaultButtonModel.java:420) at javax.swing.DefaultButtonModel.setPressed(DefaultButtonModel.java:258) at javax.swing.plaf.basic.BasicButtonListener.mouseReleased(BasicButtonListener.java:236) at java.awt.AWTEventMulticaster.mouseReleased(AWTEventMulticaster.java:231) at java.awt.Component.processMouseEvent(Component.java:5517) at javax.swing.JComponent.processMouseEvent(JComponent.java:3135)


แก้ไข: ที่ source code ไปดูที่ MOrderLine.java บรรทัดที่ 134 ว่า NullPointerException เพราะเหตุใด
เมื่อไปดูจะพบ
setDateOrdered (m_parent.getDateOrdered());

สาเหตุน่าจะมาจาก m_parent มีค่าเป็น null ณ ขณะที่ถูกเรียกใช้

ให้ทำการแก้ไข code โดย comment code เดิมไว้ และแก้ไขเป็นดังนี้
// Fixed: NullPointerException 090702 Sureeraya.
// setDateOrdered (m_parent.getDateOrdered());
setDateOrdered (getParent().getDateOrdered());

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น