วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ทำให้ข้อความที่แสดงข้างล่างของหน้า Order และ Invoice มีการแสดงค่าภาษี

To คุณเหมย เรื่อง : แก้ไข Source Code วันที่ 26/8/52
ปัญหาที่แก้ไข : ทำให้ข้อความที่แสดงข้างล่างของหน้า Order และ Invoice มีการแสดงค่าภาษี

วิธีการแก้:

1. แก้ไขไฟล์ Gridtab.java ใน org.compiere.model

2. ต้องแก้ Message ในระบบ Adempiere ด้วย เพื่อให้รับค่าไปแสดงได้ถูกต้อง โดยค้นหา Key ชื่อ "OrderSummary" แล้วแก้ MessageText เป็น{0} Line(s) - {1,number,#,##0.00} - Tax: {5,number,#,##0.00} - Total: {2,number,#,##0.00} {3} = {4,number,#,##0.00}

3. แก้ส่วนของ Tab "Translation" ภาษาไทยให้เหมือนกันด้วย{0} รายการ - {1,number,#,##0.00} - ภาษี: {5,number,#,##0.00} - ทั้งหมด: {2,number,#,##0.00} {3} = {4,number,#,##0.00}

เวท

ผู้ Contribute คือ คุณเวทค่ะ ขอขอบคุณค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น