วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2552

เพิ่ม Void กับ Reverse ให้กับ Invoice Batch ของ BAN-PAN ERP

แก้ไขที่ไฟล์ DocumentEngine.java ที่ base\src\org\compiere\process\
บรรทัดที่ 963

/******************** * Invoice */
else if (AD_Table_ID == MInvoice.Table_ID AD_Table_ID == MInvBatch.Table_ID) {
if (docStatus.equals(DocumentEngine.STATUS_Completed)) {
options[index++] = DocumentEngine.ACTION_Void;
options[index++] = DocumentEngine.ACTION_Reverse_Correct;
}
}


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น